Rekordhög beviljandegrad av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan

Nyligen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka utbildningsansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. Beviljandegraden av ansökningar är den högsta någonsin och när det gäller fastighetsinriktade utbildningar har hela 67% av ansökningarna beviljats.

I den ansökningsomgång som stängde under hösten 2018 fick MYH in totalt 1 105 ansökningarna om att bedriva YH-utbildning. Av dessa gällde 30 av ansökningarna fastighetsrelaterade utbildningar. Av det totala antalet ansökningar har myndigheten beviljat 496 vilket innebär en beviljandegrad på 45%. Det är den högsta beviljandegraden någonsin.

Av de 30 ansökningar som gäller fastighetsinriktade utbildningar har myndigheten beviljat 20. Det ger en beviljandegrad på hela 67%, vilket är mycket glädjande för fastighetsbranschen som fortsatt lider av stor kompetensbrist.

Klicka här för att se alla utbildningar inom fastighetsområdet som har beviljats för en möjlig start under hösten 2019.