Skola + bransch = talanger

I höst lägger vi fokus på att utveckla en arbetsmodell för ett effektivare samarbete mellan skola och bransch. Syftet är att få fler sökande till vår inriktning på gymnasieskolan och att förbättra kontaktytan mellan skola och branschföretag.

Skola + bransch = talanger

Arbetet, som också syftar till att öka attraktionskraften för branschen hos de unga, görs inom ramen för projektet FASST 2017 – ett projekt finansierat av Skolverket. Läs mer om FASST 2017!