Snabbspår Ingenjör – I samarbete med Sveriges Ingenjörer

Under sommaren har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) blivit beviljade främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att arbeta med yrkesrollen fastighetsingenjör.

Projektet som genomförs i samarbete med Sveriges Ingenjörer, handlar i första hand om kartläggning. Det gäller bland annat fastighetsföretagens krav på yrkesrollens kompetenser, om möjligheter att kartlägga, bedöma och validera nyanlända akademikers utbildning, om befintliga utbildningar och om möjligheter till kompletterande utbildningsinsatser.

På längre sikt hoppas FU och Sveriges Ingenjörer identifiera utbildningsinsatser som skulle underlätta etablering på arbetsmarknaden, som skulle kunna användas inom modellen för inom ramen för snabbspår mot fastighetsbranschen.

Kartläggningsprojektet startar 2 september och löper året ut.

För mer information kontakta projektledare Pia Andersson.