Stor tilldelning av korta YH-kurser med start i höst

Yrkeshögskolans kursutbud fortsätter att växa. Den 23 maj presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan 451 nya YH-kurser. För fastighetsbranschens del så har antalet kursplatser och antal utbildningar ökat markant sedan förra året och totalt 18 korta kurser med 1018 utbildningsplatser för åren 2024 och 2025 har beviljats.

Utbildningarnas innehåll fokuserar på energieffektivisering, cirkularitet, återbruk och fastighetsautomation. Utbildningarna är allt från 25 till 90 YH-poäng. Kurserna riktar sig främst till yrkesverksamma som vill förnya sin kompetens eller utvecklas i en befintlig roll. De flesta kurser har flexibla upplägg, som exemplevis distansundervisning, för att det ska gå att kombinera arbete och studier.

Carina Lundström, Expert kompetensförsörjning, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

”Det är så glädjande att så många utbildningar blivit beviljade för fastighetsbranschen. Vi vill uppmuntra arbetsgivare att sprida och berätta om dessa korta YH-kurser till sina medarbetare då det är individen själv som måste ansökan om att gå dessa. Det är en stor möjlighet för individen att öka sin kompetens inom viktiga områden samt ett sätt för branschen att utvecklas och att snabbare nå uppsatta klimatmål. Extra roligt är det när nya utbildningar kommer till som t ex Digitala tvillingar inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen.” säger Carina Lundström, expert kompetensförsörjning, på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Här hittar du länkar till alla korta YH-kurser för fastighetsbranschen med start i höst.

Vätgas för fastigheter – distans

John Ericsson Institutet
Stockholm

Fastighetsautomation – distans

John Ericsson Institutet
Göteborg

Cirkulärt byggande och återbruk – distans

Nackademin
Stockholm

Fastighetsautomation – distans

Fastighetsakademin
Göteborg

Energioptimering och effektivisering – distans

Fastighetsakademin
Göteborg

Cirkulärt återbruk inom samhällsbyggande – distans

YH Akademin
Västerås

Digitala tvillingar inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen – distans

East Sweden Business School
Norrköping

Energieffektivisering och driftoptimering – distans

John Ericsson Institutet
Göteborg

Energioptimering med förnybara källor – distans

Nackademin
Stockholm

Energioptimering – distans

Newton
Stockholm

Projektekonomi för hållbara projekt i fastighetsförvaltningen – distans

JENSEN Education School AB
Kista

Klimateffektiv fastighetsförvaltning och social hållbarhet – distans

JENSEN Education School AB
Kista

Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things) – distans

Nercia Utbildning
Västerås

Klimatsäkra fastigheter – distans

John Ericsson Institutet
Stockholm

Automation för fastigheter – distans

KYH
Stockholm

Hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen – distans

John Ericsson Institutet
Stockholm

Digital transformation för fastighetsbranschen – distans

John Ericsson Institutet
Stockholm

Återbruk och cirkularitet inom fastighet och bygg – distans

John Ericsson Institutet
Stockholm

På vår hemsida fastighetsbranschen.nu hittar du alla utbildningar för fastighetsbranschen inom det reguljära utbildningssystemet.

Läs mer om tilldelningen av alla korta YH-kurser som har beviljats hos Myndigheten för yrkeshögskolan.