Stor tilldelning av korta YH-utbildningar till fastighetsbranschen

Den 25 maj presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan de korta YH-utbildningar som kommer att erbjudas till hösten för de som arbetar och som behöver höja sin kompetens inom specifika områden. Kurser är kostnadsfria kortare YH-utbildningar som passar personer som redan är yrkesverksamma och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

För fastighetsbranschen blev det en god utdelning på hela nio utbildningar, av dessa är fyra helt nya. Inriktning på utbildningarna ligger inom hållbarhetsområdet med energieffektivisering, fastighetsautomation och återbruk i fokus. Nya utbildningar som Klimatsäkra fastigheter och Klimateffektiv fastighetsförvaltning och social hållbarhet är ett välkommet tillskott då klimatets effekter på våra fastigheter visat sig vara en kompetens fastighetsbolagen efterfrågar hos sina medarbetare enl. vår senaste kompetensbehovsundersökning.

”Det är viktigt för branschen att det finns möjlighet att kompetensutveckla medarbetare inom allt som har med hållbarhet att göra. Vi är en bransch som kan påverka klimatavtrycket och därför blir våra medarbetares kompetens en ytterst viktig faktor i det arbetet. Därför är det glädjande att se att MYH nu beviljar många nya kortare kurser inom hållbarhetsområdet för vår bransch.” säger Carina Lundström, utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.  

Carina Lundström, utvecklingsledare

Du hittar hela listan på höstens korta YH-utbildningar här. Den 5 juli kommer MYH att presentera ytterligare korta utbildningar.