Stora brister i utbudet av läromedel för fastighetsutbildningar

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) har inlett en omfattande kartläggning av läromedel för fastighetsutbildningar. Projektet har hunnit halvvägs, men bristerna i utbudet är redan tydliga. ”Detta är helt klart ett hinder för en likvärdig yrkesutbildning i hela landet.” Säger James Johnson, projektledare.

FU har under senaste halvåret drivit ett kartläggningsprojekt i syfte att identifiera och rekommendera kurslitteratur med anknytning till gymnasieutbildning och validering av Fastighetsskötare, Fastighetsförvaltare och Fastighetstekniker. Kartläggningen har utförts genom kontakt med skolor (gymnasier och VUX) samt förlag. Även om projektet pågår kan vi redan se stora brister i utbudet av läromedel med särskild inriktning mot fastighetsutbildningar.  

James Johnson leder kartläggningsarbetet hos FU.

”I grund och botten handlar det om en likvärdig utbildning för alla. Vi på FU arbetar för en god kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och en av förutsättningarna är att eleverna får med sig samma nivå av kunskaper oavsett var i landet man väljer att studera.”

Han ser också de större problem som pekas ut av bland andra Mikael Bruér i en debattartikel i tidningen Skolvärlden när det kommer till läromedel, eller snarare bristen på dessa.

”I ett större perspektiv handlar det ju om demokrati. Att ge alla elever, oavsett bakgrund och bostadsort, rätt förutsättningar för lärande och kunskapsinhämtning. Utan bra läromedel blir skolan lidande, och de som redan har det svårt i skolan får det ännu svårare.”

Han ser väldigt positivt på samtalet som pågår kring läromedel. 

”Självfallet ska vi vänta till att projektet är färdigställt, men vi ser redan stora brister och ju tidigare vi börjar prata om dessa brister, desto snabbare kan vi lösa problemet.

Samtidigt som vår studie pågår även en statlig utredning av skolbibliotek och läromedel samt en hel del debatt i media och sociala medier kring frågan. Vi ser den pågående debatten och samtalet som ett steg i rätt riktning. Vi ser gärna att fler aktörer deltar i debatten och hjälper oss i arbetet.” 

Emil Bood, verksamhetschef för FU menar att organisationen kan vara en del av lösningen.

”Vi vet att det finns duktiga lärare och yrkeskunniga experter som kan samarbeta för att ta fram vettiga och moderna läromedel. Men för det krävs rätt stöd från berörda myndigheter och en förstärkt kommunikationskedja mellan branschen och utbildare. Det sistnämnda är något vi på FU är väldigt bra på och jobbat med i många år. Vi fortsätter gärna med det arbetet, tillsammans med alla aktörer och myndigheter”

Projektet med kartläggning av läromedel riktad mot fastighetsbranschen förväntas var klart i mitten av 2022. Resultatet kommer att publiceras på fastun.se och i våra sociala medier.