Tack för årets kompetensråd!

Nu är årets kompetensråd för fastighetsbranschen genomförda och vi vill passa på att tacka alla som har deltagit med intressanta, insiktsfulla och inspirerande föreläsningar, frågor och funderingar under våra möten. 

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) vill alltid försöka förbättra våra kompetensråd så därför är det väldigt värdefullt att få höra deltagarnas tankar och synpunkter.

Förra veckan genomförde vi en undersökning som visar att kompetensråden är uppskattade och givande, men det finns önskemål om ökad interaktion, högre representation från arbetsgivare för att bättre anpassa utbildningarna till branschens behov.

Undersökningen visar också att majoriteten av deltagarna vill fortsätta att träffas fysiskt på dessa råd samt att interaktionen mellan deltagarna efter kompetensråden har ökat sedan förra årets mätning.

När det gäller förbättringsförslag så visar undersökningen att deltagare önskar:

  • fler workshops och ökad dialog om kompetensbehov.
  • Fokus på att inkludera både större och mindre arbetsgivare för en bredare bild av kompetensbehoven.
  • Diskussion om ungas intresse för fastighetsbranschen och möjlighet till studiebesök eller presentationer från fler företag.

Vi tar givetvis med oss dessa förslag i vårt arbete med näst års kompetensråd men om du redan nu har förslag, frågor eller synpunkter så är du välkommen att höra av dig till carina.lundstrom@fastun.se med dessa.

Datum och orter för 2024 års kompetensråd kommer i början av nästa år och vi hoppas att få träffa både nya och gamla bekantskaper för att tillsammans bidra till en bättre kompetensförsörjning i fastighetsbranschen.