Tack för årets kompetensråd!

Carina Lundström leder Fastighetsbranschens utbildningsnämnds kompetensråd

Efter två år av digitala kompetensråd var det så dags att skaka hand, fika och lära känna varandra ”live” igen. Vi vill börja med att säga att vi verkligen har uppskattat alla trevliga möten med över 150 deltagare på våra 11 möten från Helsingborg i söder till Luleå i norr.  

Temat för 2022 års kompetensråd har varit energieffektivisering och fastighetsbolagens uppsatta klimatmål. Så här i slutet av året känns temat än mer relevant än för ett år sedan när vi bestämde agendan på kompetensråden. Vem visste då att energikrisen skulle utveckla sig som den gör? Det vi verkligen kan konstatera efter årets kompetensråd är att energieffektiviseringen ligger väldigt högt upp på prioriteringslistan för alla inom vår bransch. Det har också möjliggjort att vi har fått tagit del av väldigt intressanta föreläsningar och diskussioner ifrån alla deltagare på alla kompetensråd.

Bland annat så berättade Helsingborgshem hur de tar in klimatpåverkan i viktningen av anbud och hur man testar att återbruka tegel, betongelement och metall. Kompetensbehoven utvecklas också i driften i och med hållbarhetsutmaningarna, Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig berättar: ”Utöver drifttekniker, driftingenjörer och energistrateger så ser vi också ett växande behov i att kunna hantera och förstå insamlad data som ligger i gränslandet mellan traditionell fastighetsteknik och IT som innebär att kunna sammankoppla system och ta datadrivna beslut. I nuläget benämner vi rollen som IT-projektledare Fastighetsteknik.” 

Tina Appelkvist från Helsingborgshem berättar om hur kompetensbehoven utvecklas

I Örebro träffade vi Johan Sellin, teknisk chef på Castellum som berättade om Effektstrategin där Castellum tillsammans med fem elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen. Johan förmedlade också insikten att fastigheterna fortfarande behöver tekniker som kan skruva och använda verktyg. Om medarbetare gör det de är intresserade av blir de således duktiga på det. Ingen yrkesroll är bättre än någon annan, alla behövs för att helheten ska fungera.

Johan Sellin visar Castellums effektstrategi

En annan reflektion kommer från Skellefteå och Sara Kulturhus som stolt visades upp av Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft. Att få se och känna på en klimatpositiv träbyggnad med stomme i trä, solcellsanläggning på taket och fasadsolceller och Northvoltbatterier i källaren för energilagring gav oss en glimt av framtidens fastighetsbransch där hög kompetens är A och O.

Patrik Sundberg från Skellefteå Kraft guidar i energieffektiva system

I Växjö höll vi kompetensråd under pågående Yrkes-SM, ett bra sätt att visa deltagarna hur andra branscher jobbar med att synliggöra och attrahera ungdomar till yrkesutbildningarna. Under kompetensrådet berättade Mikael Bondza på Schneider Electric om smarta hus och de olika system de utvecklat för att minska energiförbrukning och proaktivt arbeta med fastigheter där man genom mätare och sensorer och AI kan förutse problem i fastigheten innan de uppstår.

Mikael Bondza från Schneider Electric förklarar systemet Building advisor

I Stockholm så var intensiteten hög på workshopen och många bra tankar och synpunkter kom fram efter Anni Carpelan, chef hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholms presentation. Bland annat konstaterades att alla yrkesroller behöver bredare kompetens inom miljökunskap, hållbarhetskunskap och cirkulär kompetens och företagsledningarna behöver synliggöra för alla i organisationen vikten av hållbara fastigheter och hur man ska jobba för att nå klimatmålen

Intensiva diskussioner på kompetensrådet för Stockholm och Uppsala

Sammanfattningsvis så är vi väldigt glada över att företagen i vår bransch så generöst har delat med sig av sin kunskap till alla som är intresserade av energieffektivisering och tillhörande kompetenser.

Som avslutning vill vi nämna alla fantastiska utbildningsanordnare på alla olika nivåer som deltagit under året, ni är guld värda och förtjänar all uppskattning för det jobb ni lägger ner för att förse vår bransch med kompetens. Det finns många sätt som branschen kan bidra för att lyfta utbildningarna som t.ex. att ta emot elever/studerande på LIA och APL, delta i ledningsgrupper för utbildningarna, föreläsa på utbildningarna och ta emot PRAO-elever från grundskolan och erbjuda sommarjobb. 

Ett stort fokus på nästa års kompetensråd kommer vara resultatet av den kompetensbehovsundersökning vi går ut med i februari. Men det kommer också finnas gott om tid och utrymme att utbyta kunskap och erfarenheter.  

Vi återkommer i januari med datum och plats och hoppas att få träffa dig. Tillsammans skapar vi möjlighet för en bättre kompetensförsörjning i fastighetsbranschen!