Uppdaterade yrkesrollsbeskrivningar 2023

Nu har vi uppdaterat och sammanställt fastighetsbranschens fördjupade yrkesrollsbeskrivningar för fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör i ett enklare och mer överskådligt format.

Beskrivningarna är gjorda i enligt med FAVAL, fastighetsbranschens valideringsverktygs kunskapsmål.