Välkommen till fastighetsbranschens regionala kompetensråd 2024!

Arbetar du med kompetensfrågor? Var med på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kompetensråd 2024! 

Genom att delta i våra regionala kompetensråd får du information kring kompetensförsörjningen, insikter och inspiration om framtidens medarbetare och hur du kan kvalitetssäkra ditt företags kompetenser med hjälp av validering. Dessutom får du möjligheten att lyssna på intressanta föreläsare, delta i workshops och nätverka med andra företag, myndigheter och utbildningsanordnare i regionen där du verkar.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kompetensråd strävar efter att långsiktigt stärka kompetensutbudet i regionen där du verkar och genom att delta i dessa råd bidrar du till en bättre kompetensförsörjning för ditt företag och fastighetsbranschen i stort.

Hör av dig till carina.lundstrom@fastun.se så får du en inbjudan till årets kompetensråd för din region. (Om du redan har fått en inbjudan till tidigare års kompetensråd så kommer du att få det i år också )

Du hittar alla årets kompetensråd med datum, stad och tid här.

Vi ser fram emot att få träffa dig!