Välkommen till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kompetensråd i höst

Snart börjar höstens kompetensråd där du har möjlighet att vara med och påverka fastighetsbranschens framtida utbildningsutbud i din region. Den 15 september börjar vi i Göteborgsregionen följt av Örebro/Värmland, Skåne/Blekinge/Halland, Jönköping/Västra Götaland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland/Jämtland för att avsluta i Göteborgsregionen i december.

”När Sverige nu är på väg in i ett nytt konjunkturläge så är det viktigt att fortsätta att tänka framåt vad gäller fastighetsbranschens kompetensförsörjning. Och det görs bland annat genom att se till att det finns relevanta utbildningar som rustar branschens yrkesroller med den kompetens som krävs, inte minst vad gäller hållbarhet och digitalisering.” säger Carina Lundström som ansvarar för kompetensråden.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har sedan 2014 anordnat kompetensråd med syftet att bland annat att öka den regionala samverkan mellan utbildningssektorn och branschen. Dessutom bidrar råden till att utbildningar håller god kvalitet och att antalet utbildningsplatser matchar den regionala efterfrågan. Kompetensråden ger också underlag till FUs kompetensbehovsrapport.

”Kompetensråden ger en unik insikt i vår branschs kompetensbehov på en detaljerad nivå. Men det utgör också en möjlighet att diskutera frågor och framtidsspana. Dessutom är det alltid väldigt trevligt och lärorikt så jag hoppas att du som arbetar med kompetensfrågor inom fastighetsbranschen i din region och har möjlighet att delta. Jag vill också passa på att säga att det vore kul att i år möta fler fastighetschefer även om råden är öppna för alla som är engagerade i frågorna. Och är du ny i fastighetsbranschen så är det här ett perfekt tillfälle att lära känna andra i branschen.” avslutar Carina Lundström.

Läs mer om höstens regionala kompetensråd och anmäl dig här.