Medlemmar

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd bildades av arbetsmarknadens parter inom fastighetsbranschen och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i branschen. I styrelsen finns tio ordinarie ledamöter och tio suppleanter. Arbetsgivarsidan representeras av fyra organisationer som delar på fem ordinarie ledamotsplatser samt fem suppleanter. Arbetstagarsidan representeras av sju organisationer som delar på fem ordinarie ledamotsplatser samt fem suppleanter.

Arbetsgivarsidan:
• Fastigo
• Almega Fastighetsarbetsgivarna
• Fremia
• Sobona

Arbetstagarsidan:
• Fastighetsanställdas Förbund
• Kommunal
• Unionen
• Vision
• Ledarna
• SEKO
• Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF): (Akavia, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arkitekter)