Nationella branschrådet

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar för en stark och utvecklad dialog med olika departement, myndigheter och andra samhällsaktörer. Därför har vi bildat Nationella branschrådet.

Syftet med det Nationella Branschrådet är att skapa en gemensam nationell plattform för kunskapsinhämtning, informationsutbyte, diskussioner och strategiska vägval för fastighetsbranschen vad gäller främst utbildning och arbetsmarknad.

Här redovisar myndigheterna sina beslut, sina arbetsprocesser och sin statistik. Tanken med rådet är också att stärka fastighetsbranschen på den nationella arenan, där branschen behöver synliggöras.

Har du frågor om det nationella branschrådet, kontakta verksamhetschef Emil Bood.