Styrelse


Hanna Larsson – Ordförande

Expert bostadspolitik, Sveriges allmännytta
Representerar Fastigo i FUs styrelse.

Hanna Larsson - Ordförande

Peter Aronsson – Vice ordförande

Ombudsman Fastighetsanställdas Förbund.

Peter Aronsson - Vice ordförande

Elisabeth Carlsson – Ledamot

Personalchef, Bostadsbolaget i Göteborg.
Representerar Fastigo i FUs styrelse.

Elisabeth Carlsson - Ledamot

Sanna Flyckt – Ledamot

HR-ansvarig, Akademiska Hus.
Representerar Almega Fastighetsarbetsgivarna i FUs styrelse.


Lizzy Jämting – Ledamot

HR-generalist, Rikshem.
Representerar Almega Fastighetsarbetsgivarna i FUs styrelse.

Lizzy Jämting - Ledamot

Karin Goddard – Ledamot

HR-chef, Riksbyggen.
Representerar Arbetsgivarföreningen KFO i FUs styrelse.

Karin Goddard - Ledamot

Rebecca Lindqvist – Ledamot


Lars Fischer – Ledamot

Ombudsman, Kommunal.

Lars Fischer - Ledamot

Anna-Lena Glaad – Ledamot

Unionen.


Jan-Olov Olsson – Ledamot

Ombudsman, Vision.


Susanne Svensson – Suppleant

Förhandlare och rådgivare, HR-konsult, Fastigo.
Representerar Fastigo i FUs styrelse.

Susanne Svensson - Suppleant

Stefan Lennström – Suppleant

Avtalsansvarig, Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Stefan Lennström - Suppleant

Mats Rosén – Suppleant

Förhandlare på Sveriges Ingenjörer
Representerar Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF) i FUs styrelse.


Pia Nordgren – Suppleant

Chef Verksamhetsnära HR, Riksbyggen.
Representerar Arbetsgivarföreningen KFO i vår styrelse.

Pia Nordgren - Suppleant

Roger Pettersson – Suppleant

Ombudsman, SEKO.

Roger Pettersson - Suppleant

Joakim Oscarsson – Suppleant

Ombudsman, Fastighetsanställdas Förbund.

Joakim Oscarsson - Suppleant

Irena Franzén – Suppleant

Bransch- och avtalsansvarig, Ledarna.

Irena Franzén - Suppleant

Maria Hansson – Suppleant

Ombudsman, Kommunal.


Joakim Hänel – Suppleant

HR Partner, Fabege AB
Representerar Almega Fastighetsarbetsgivarna i FUs styrelse.


Niklas Stavegård – Suppleant

Kommunikationschef, Fastighetsägarna Sverige.
Representerar Fastigo i FUs styrelse.