Utbildning och yrkesrådet

Vårt utbildnings- och yrkesråd arbetar med branschrelaterade frågor inom utbildningsområdet på gymnasie- och yrkeshögskolenivå samt även med arbetsmarknads- och vuxenutbildningar. Därtill arbetar rådet övergripande med frågor som gäller fastighetsbranschens yrkesroller och arbetsmarknadsområdet.

Utbildnings- och yrkesrådet fungerar som remissinstans för FU i utbildningsrelaterade frågor som rör branschens kompetensförsörjning samt även frågor som rör våra yrkesroller relaterat till utbildning.

Bland annat uppdaterar rådet de yrkesroller som vår styrelse beslutat, och tar efter behov fram nya. Det innebär också att se över hur yrkesrollerna kan anpassas till olika ramverk (EQF och SeQF) och hur yrkesrollerna kan kodas i förhållande till olika system, exempelvis SCBs Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Vi siktar på en så bred representation som möjligt från branschföretag, fackförbund och skolor på gymnasie- och yrkeshögskolenivå, och även ur regionalt hänseende. 

Om du tycker att detta är intressanta frågor, och vill delta i detta arbete, kontakta vår expert på kompetensförsörjning Carina Lundström.