Vårt Uppdrag

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Vår vision, som uppdaterades år 2017, är:

”Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tryggar fastighetsbranschens framtida kompetensförsörjning. Rätt kompetens bidrar till hållbar samhällsbyggnad och en attraktiv bransch där människor vill arbeta, utvecklas och göra karriär.”

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd företräder fastighetsbranschen i kontakterna med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan.

Vi arbetar för fastighetsutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Det gör vi genom att ha kontakt och samarbete med skolor, universitet och andra utbildningsanordnare som ger utbildning mot branschens yrken.

Vi anordnar kompetensråd för fastighetsbranschen runtom i hela Sverige där vi informerar om branschens kompetensbehov och utveckling.

Vi genomför informations- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot ungdomar, studie- och yrkesvägledare, myndigheter och medarbetare inom branschen.

Vi initierar också undersökningar för att ta reda på det framtida kompetensbehovet inom fastighetsbranschen.