Vårt Uppdrag

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för fastighetsbranschens kompetensförsörjning genom att definiera, undersöka, kommunicera och validera fastighetsbranschens yrkesroller och utveckling.

Vår mission är:

”Vi bidrar till att fler har den kompetens som fastighetsbranschen behöver, för att möta dagens och morgondagens behov.”

Vår vision är:

”Fastighetsbranschens medarbetare har rätt kompetens, utvecklas och bidrar till att forma och trygga framtidens samhälle.”

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd företräder fastighetsbranschen i kontakterna med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan.

Vi arbetar för fastighetsutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Det gör vi genom att ha kontakt och samarbete med skolor, universitet och andra utbildningsanordnare som ger utbildning mot branschens yrken.

Vi anordnar kompetensråd för fastighetsbranschen runtom i hela Sverige där vi informerar om branschens kompetensbehov och utveckling.

Vi genomför informations- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot ungdomar, studie- och yrkesvägledare, myndigheter och medarbetare inom branschen.

Vi initierar också undersökningar för att ta reda på det framtida kompetensbehovet inom fastighetsbranschen samt undersökningar om allmänhetens uppfattning om fastighetsbranschen och dess yrkesroller.