Lingio – Språkapp med kurser i yrkessvenska

Tillsammans med språkappen Lingio har vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram språkkurser i yrkessvenska för yrkesrollerna Fastighetsskötare, – tekniker, -värd och -ingenjör.

Filmen är gjord med jobba-i-fastighetsbranschen.se som avsändare. Den hemsidan är numera ersatt med fastighetsbranschen.nu

Gratis-app för snabbare yrkessvenska

Kurserna i yrkessvenska finns för de som pratar ett av följande nio språk: engelska, arabiska, somaliska, spanska, persiska, ryska, ukrainska, tigrinja eller turkiska. Språkkurserna har utvecklats med främjandemedel ifrån Arbetsförmedlingen med målsättningen att hjälpa nya svenskar att snabbare lära sig yrkessvenska och därmed också korta sin väg till ett arbete i fastighetsbranschen. Med hjälp av Lingio kan man på egen hand studera de begrepp och fraser som används i den yrkesroll man vill arbeta i och på så sätt förbereda sig för ett arbete i vår bransch.

Appen finns att ladda hem till både iPhone och Android.

Få ut mer av Lingio som arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du och ditt företag få ut mer av appen genom att köpa våra företagslicenser. Följande alternativ finns i den betal-versionen:

•Gemensam kursstart och kursplan för alla medarbetare
• Digital språkcoach till alla deltagare
• Följ deltagarnas utveckling via Partnerportal på individ- såväl som gruppnivå
• SMS från arbetsgivaren med direktlänk till veckans övningar 2 ggr/vecka
• SMS från Språkcoach varje vecka
• Certifikat i Yrkessvenska vid avklarad kurs
• En egen dedikerad Customer Success manager

Sammantaget driver allt som ingår i en licens ett väldigt högt engagemang hos deltagare och chefer, och man kan se se att deltagarna övar mycket tack vare hela licenspaketeringen.

Webbversioner

Lingios kurser finns även i webbversioner. Följande kurser kan göras via en webbläsare.

Property caretaker: https://fastun.lingio.com/b/propcare/propcare-c1

Property engineer: https://fastun.lingio.com/b/propengi/propengi-c1

Property manager: https://fastun.lingio.com/b/propmana/propmana-c1

Property technician: https://fastun.lingio.com/b/proptech/proptech-c1

Broschyrer på olika språk

För att underlätta användandet av Lingio och språkkurserna för fastighetsbranschens yrkesroller har vi tagit fram en broschyr på alla nio språken. Hämta hem broschyren i PDF-format här.

Broschyr Lingio Arabic


Broschyr Lingio English


Broschyr Lingio Persian


Broschyr Lingio Russian


Broschyr Lingio Spanish


Broschyr Lingio Somali


Broschyr Lingio Tigrinyan


Broschyr Lingio Turkish


Broschyr Lingio Ukrainian