Lingio – Språkapp med kurser i yrkessvenska

Tillsammans med språkappen Lingio har vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram språkkurser i yrkessvenska för yrkesrollerna Fastighetsskötare, – tekniker, -värd och -ingenjör.

Kurserna i yrkessvenska finns för de som pratar ett av följande nio språk: engelska, arabiska, somaliska, spanska, persiska, ryska, ukrainska, tigrinja eller turkiska. Språkkurserna har utvecklats med främjandemedel ifrån Arbetsförmedlingen med målsättningen att hjälpa nya svenskar att snabbare lära sig yrkessvenska och därmed också korta sin väg till ett arbete i fastighetsbranschen. Med hjälp av Lingio kan man på egen hand studera de begrepp och fraser som används i den yrkesroll man vill arbeta i och på så sätt förbereda sig för ett arbete i vår bransch.

Appen finns att ladda hem till både iPhone och Android.

För att underlätta användandet av Lingio och språkkurserna för fastighetsbranschens yrkesroller har vi tagit fram både en instruktionsfilm på fem språk samt en broschyr på alla nio språken. Du kan se filmerna nedan, de finns också tillgängliga på Youtube, samt hämta hem broschyren i PDF-format längst ner på den här sidan.

Instruktionsfilm för appen på Engelska:

Instruktionsfilm för appen på Arabiska:

Instruktionsfilm för appen på Persiska:

Instruktionsfilm för appen på Somaliska:

Instruktionsfilm för appen på Tigrinja:

Broschyr Lingio Arabic


Broschyr Lingio English


Broschyr Lingio Persian


Broschyr Lingio Russian


Broschyr Lingio Spanish


Broschyr Lingio Somali


Broschyr Lingio Tigrinyan


Broschyr Lingio Turkish


Broschyr Lingio Ukrainian