Fastighetsbranschens kompetensbehov ökar – behöver 10 000 nya medarbetare

Nu finns rapporten från årets kompetensbehovsundersökning att läsa och hämta hem här.

I rapporten sammanställer vi rekryterings och kompetensbehov för fastighetsbranschens vanligaste yrkesroller på fem års sikt, dvs 2023-2028. Den innehåller även uppgifter för  kompetensbehovet i alla län utom ett.

Kort sammanfattat så ser vi nu ett behov i branschen på ca 10 000 nya medarbetare, en ökning med över ca 3 000 personer, där fastighetstekniker dominerar ökningen och antal rekryteringar. Men behovet av rekrytering av alla våra yrkesroller ökar i jämförelse med förra rapporten som publicerades 2021.

Vad gäller specifika kompetenser så visar rapporten på ett fortsatt ökat behov inom energieffektivisering och hållbarhet. När det gäller kompetensförsörjning så är yrkeshögskolan är den utbildningsform som fastighetsbolagen rekryterar flest medarbetare ifrån och som man samtidigt också tar emot flest studerande ifrån vid praktik.

”Vi ser resultatet av undersökningen som ett kvitto på att branschen har ett fortsatt stort kompetens- och rekryteringsbehov och att undersökningen från 2021 var präglad av försiktighet på grund av pandemin. Branschen blir mer och mer beroende av teknisk kompetens inom bland annat energieffektivisering när klimatmålen ska uppnås och elförbrukningen minska.” säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.