Lindholmens branschrekommenderad i ytterligare två år

Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg har tidigare varit en av de skolor som varit branschrekommenderade av Fastighetsbranschen. Nu är det klart att certifieringen förlängs i ytterligare två år.


Lindholmen utbildar fastighetstekniker efter den rekommenderade kursplan som branschen ställt sig bakom. Detta är ett av kriterierna för att få erhålla certifieringen ”Branschrekommenderad skola – Fastighet”.

Rektor på skolan Anna Hansson fick beskedet förra veckan.

”Vi är såklart glada och stolta över att återansökan beviljades och att vi kan fortsätta ett gemensamt och förhoppningsvis fördjupat samarbete för framtida kompetensförsörjning och våra elevers lärande.”

Carina Lundström, utvecklingsledare på FU, vill se att fler skolor tar chansen och ansöker om certifieringen.

”Branschrekommenderad skola är en certifiering som bekräftar att gymnasieskolan eller vuxenutbildningsanordnaren lever upp till kriterierna gällande kursplan, samverkan med arbetslivet, lärare och utrustning. Vi hoppas att fler skolor tar chansen och ansöker om certifieringen, det är ett bra verktyg i arbetet med att öka intresset för den gymnasiala utbildningen.”

Vi på FU gratulerar lärare, elever och ledning på skolan till denna utnämning som nu förlängs med ytterligare två år.

Vill du veta mer om Branschrekommenderad skola – Fastighet hittar du all information på vår webbsida. https://fastun.se/verktyg/branschrekomenderad-skola/

Läs mer om utbildningen på Lindholmens tekniska gymnasium här.