MYH prioriterar drift- och fastighetstekniker i årets ansökningsomgång

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 8 av totalt 33 utbildningsansökningar inom fastighetsområdet. Dessa kommer att starta höstterminen 2023 tillsammans med övriga utbildningar inom fastighetsområdet som är beviljade sedan tidigare.

Beviljandegraden är i 24% och det är fler än förra året då beviljandegraden var 18%. Av alla yrkesrollsutbildningar inom fastighetsbranschen så har myndigheten i år prioriterat utbildningar till drift- och fastighetstekniker med fyra beviljanden varav två på distans.

”Att MYH prioriterar utbildningar till drift-och fastighetstekniker är något som vi tycker är bra då vi ser att företag runtom i landet kontinuerligt efterfrågar denna yrkesroll. Intresset att utbilda sig till drift-och fastighetstekniker har också ökat de senaste åren och vi hoppas nu att detta fortsätter att hålla i sig.” säger Emil Bood, verksamhetschef för Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

En trend i årets ansökningsomgång är att fler anordnare erbjuder en utbildning på flera platser i landet vilket är positivt då det ibland inte finns studerandeunderlag för en hel klass på mindre orter. Denna modell gör att man kan utbilda sig över hela landet och inte bara i storstadsregionerna.

Det är också värt att notera att distansutbildningar tar allt större plats inom yrkeshögskolan och detta gäller förstås även utbildningar för vår bransch. Därför är det glädjande att se att utbildningsanordnarna har lyckats att skapa distansutbildningar som håller hög kvalitet vilket, förutom möjligheten att utbilda sig vart man än befinner sig, även kommer att underlätta för företag att rekrytera kompetenta medarbetare över hela landet.” fortsätter Emil.

Han tillägger: ”Som vi på FU har nämnt tidigare så är det viktigt att utbildningsanordnarna lyssnar till branschens behov och framtidsutmaningar. Ett exempel på det är den nya utbildningen Digitaliseringsutvecklare Smarta hus som anordnas av Lernia och som kommer att erbjudas på distans från och med i höst.”

”Avslutningsvis vill vi säga att branschen har haft många fastighetsförvaltarutbildningar att rekrytera från de senaste åren tack vare hög beviljandegrad. Vi ser nu en balansering av utbudet för just den yrkesrollen där det också är viktigt att komma ihåg att även högskolan och universiteten utbildar fastighetsförvaltare bland annat i Karlstad och Malmö.”

Här kan du läsa om MYHs beslut om beviljade utbildningar för hösten 2023 och här har myndigheten publicerat frågor och svar angående den senaste ansökningsomgången.