Nya YH-kurser för fastighetsbranschen beviljade 

Sen 2020 erbjuder yrkeshögskolan kurser upp till 99 poäng, motsvarande ett halvårs heltidsstudier. Syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Kurserna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Kurserna präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform. Dessutom går det bra att kombinera dem med arbete.

”Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är väldigt glada över att myndigheten för yrkeshögskolan har valt att satsa på digitalisering och automation inom fastighetsbranschen. Vi står, som många branscher, inför en utmaning när det gäller omställningen mot en klimatsmart framtid och vi ser det här som ett tecken på att vår bransch är en viktig spelare för att bidra till att Sverige ska nå klimatmålen i Agenda 2030. ” säger Emil Bood, verksamhetschef på FU.

Prioriteringar

Yrkeshögskolans kurser präglas av framtidens behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning. Årets ansökan utgår dessutom ifrån Agenda 2030, vars mål för hållbar utveckling ligger till grund för myndighetens prioritering vid beslut.

I denna ansökningsomgång har åtta kurser kopplat till fastighetsbranschens behov beviljats. Inriktning på utbildningarna ligger inom områdena fastighetsautomation, digitalisering och återbruk, högaktuella och efterfrågade kompetenser för branschens medarbetare.

Mer information finns på Myndigheten för Yrkesutbildningars websida.