Unga om fastighetsbranschen

På uppdrag av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) så har Ungdomsbarometern tagit fram en undersökning om ungas kännedom och attityd om fastighetsbranschen. Enkelt sammanfattat så visar rapporten att unga har låg kännedom om branschen samt associerar den med mäklarbranschen men också på möjliga vägar framåt för att öka kännedomen om vår bransch.


Vi på FU har bland annat uppdraget att marknadsföra branschen och dess yrkesroller och undersökningen ger värdefulla insikter kring hur vi delvis kan gå vidare i vår kommunikation gentemot unga för att fler ska välja att studera till någon av våra yrkesroller.

Du hittar hela rapporten här.