Vilka kompetenser efterfrågas i branschen idag?

Den 23 februari stängdes kompetensbehovsenkäten som FU genomför vartannat år. Resultatet kommer att presenteras i slutet på mars. Vi presenterar dock redan idag utfallet på en av frågorna, nämligen vilka kompetenser som branschen efterfrågar.

Fram till den 18 mars kan YH-anordnare ansöka om medel för att bedriva så kallade korta utbildningar för målgruppen som idag befinner sig i anställning. Detta är en ny utbildningsmöjlighet som blivit mycket populär bland fastighetsbranschens medarbetare.

Klicka på bilden för en större version.

I syfte att ge YH-anordnare underlag för kommande ansökningar om korta utbildningar för fastighetsbranschen publicerar vi därför svar på en av frågorna i enkäten redan nu. Kompetenser som företagen anser att man behöver utveckla hos den befintliga personalen är bland annat energieffektivisering, miljö och hållbarhet, fastighetsautomation och grundläggande IT-kunskaper, se ovan diagram.

”Vi hoppas att denna information ska sporra våra duktiga YH-anordnare att skriva fram fler korta utbildningar till branschens medarbetare. Totalt svarade 278 företag på enkäten, en svarsfrekvens på 30% vilket vi är mycket nöjda med” säger Emil Bood, verksamhetschef på FU.

Håll utkik på fastun.se och våra sociala medier för att ta del av hela rapporten som presenteras i slutet av mars.

Den senaste rapporten som publicerades 2019 hittar ni under Rapporter eller genom att klicka här.