Yrkesintroduktionsanställning

Fastighetsbranschen står inför en stor generationsväxling och behovet av nya medarbetare är stort. Syftet med avtalet om yrkesintroduktionsanställning är att säkra branschens kompetensförsörjningsbehov och ge en möjlighet till färdighetsträning och höjd kompetens.

Varaktighet

Yrkesintroduktionsanställning kan vara mellan sex och tolv månader. 

Avtalsparter

Sedan 2014 finns avtal mellan parterna om möjlighet till yrkesintroduktionsanställning
Avtal om yrkesintroduktionsanställning finns mellan:
Fastigo och Fastighetsanställdas förbund och Kommunal
Almega och Fastighetsanställdas förbund
KFO och Fastighetsanställdas förbund

Målgrupp

Ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare enl. förordning 2013:1157

Utbildning

Minst 25 % av arbetstiden ska vara utbildning.  Denna utbildning kan genomföras såväl internt på företaget som av extern utbildningsnaordnare. En individuell utbildningsplan ska upprättas.

Lönen

Lönen är 75 % av den lägsta utgående nyanställningslön vid heltid som tillämps vid företaget.

Handledare

Företaget ska tillhandahålla en handledare som vägleder den anställde och fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Handledaren ska vara väl insatt i den anställdes individuella utbildningsplan. Handledartillägg utgår enligt avtal. 

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg ska utfärdas efter avslutad yrkesintroduktionsanställning och företaget bör erbjuda den anställde att genomgå valdiering mot aktuell yrkesroll där arbetsgivaren svarar för kostnaden.

Stöd till arbetsgivaren

Företaget får ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen samt ersättning för arbetsgivaravgiften för den som anställs enligt yrkesintroduktionsavtalet. Regeringen har under våren 2016 utökat omfattningen av YA till att även inkludera nyanlända och långtidsarbetslösa.

Läs mer om Yrkesintroduktionsanställing på Arbetsförmedlingens hemsida.