Branschrekommenderad skola – En bra start på karriären

Vill du starta din karriär i fastighetsbranschen är VVS- och Fastighetsprogrammet ett bra val. Vissa skolor som Lindholmens Tekniska Gymnasium är också branschrekommenderade vilket innebär att de lever upp till ett antal kvalitetskriterier som branschen arbetat fram.

Foto: Christer Andersson/Goteborg.se

Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen att se till att kvaliteten på utbildningen bevaras och att de elever som går på gymnasieskolan får en bra grund att stå på i sitt fortsatta arbetsliv och att de helt enkelt får en kvalitativ utbildning. 

Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg utbildar till fastighetstekniker som inriktningsval i år 2. Jonas Gunnarsson utbildar fastighetstekniker på Lindholmens och har ett nära samarbete med bland annat Bostadsbolaget, Familjebostäder, HSB och Poseidon som sitter med i det lokala programrådet. Han menar att fastighetstekniker är ett framtidsjobb som förenar en hög systemkunskap med en god automationskunskap.

– Jag upplever att marknaden för fastighetstekniker är mycket god med en hög efterfrågan, men åldern och bristen på arbetslivserfarenhet kan göra att eleverna får börja med enklare arbeten.

LoopMe

På Lindholmen använder man sig också av APL-appen LoopMe.

– Vi använder LoopMe dagligen och har en kontinuerlig dialog med eleverna kring de arbeten de rapporterar om. Vi ställer ofta följdfrågor till eleverna om de rapporter som eleverna skickar in. Det ger oss lärare en mycket god kunskap om elevernas styrkor och även vad vi vill att de jobbar mer med, berättar Jonas Gunnarsson

– LoopMe upplevs som ett mycket bra verktyg även av handledarna. Vi får möjlighet att ha ett trepartssamtal över varje arbete som rapporteras av eleven. Looparna som eleverna skickar in sparas även till eleverna då detta oftast blir elevernas första dokumenterade arbetslivserfarenhet.

Foto: Christer Andersson/Goteborg.se

Eleverna Kevin, Markus och Hampuz går andra året och är nu ute på APL, Arbetsplatsförlagt lärande. De menar att den bild de har fått av fastighetsbranschen är att den är väldigt bred, t ex vissa håller på med mycket kontorsarbete medans andra är ute och jobbar med fysiskt. Det är också ett väldigt socialt yrke då man måste prata med hyresgästerna. Man ska också vara bra på problemlösningar då felen som uppkommer i lägenheterna sällan är sådant man lär sig i skolan.

När det kommer till användandet av LoopMe berättar killarna att de använder den för att skicka in rapporter, närvaro och frånvaro, men också för att få information av läraren. De skriver en rapport efter varje dag på vad de har gjort under dagen.

– Handledaren och läraren kan läsa och kolla det man skriver, och när man väl har lärt sig något nytt kan man även använda sig av LoopMe för att visa att man har gjort det själv.

De har också medskick till elever som ska välja inriktning till år 2.

– Välj inriktning efter din egna magkänsla och bli inte pressad av andra på vad du ska välja, för att det här din egna framtid inte någon annans.  

Om man är social och gillar att arbeta med mycket olika tekniska system och uppgifter så är det detta programmet perfekt.

Jobbet är komplext och kräver en bred kunskap. Viktigt att man förstår hur systemen fungerar i en fastighet. Välj detta jobb då det finns stora möjligheter att gå vidare och utvecklas.

Vi önskar killarna på Fastighetsinriktningen stort lycka till på utbildningen.

Läs mer om branschrekommenderad skola https://fastun.se/verktyg/branschrekomenderad-skola/