Nyhetsbrev december 2022

James Johnson, Mikael Mossberg, Tom Hansen, Carina Lundström och Emil Bood

Vi på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd vill tacka er alla för i år och önska er en god jul och ett gott nytt år.

Det har varit ett spännande och lärorikt år för oss på FU. I takt med att samhället öppnade upp efter pandemin så fick vi också möjlighet att äntligen komma ut och träffa alla olika delar av branschen i hela vårt land. Trots att konjunkturläget är ändrat så är det glädjande att se att branschen och dess utbildningsanordnare arbetar hårt för att stå rustade för dagens och morgondagens utmaningar när det gäller kompetensförsörjning.  

Vi på FU har, bland mycket annat, genomfört och deltagit i kompetensråd för alla Sveriges regioner med över 150 deltagare från branschen, utbildningsanordnare och myndigheter. Vi har genomfört webbinarer och träffar för studie- och yrkesvägledare samt företag i branschen för att uppmuntra till att ta emot praktikanter samt informerat om möjligheterna med regeringens omställningstudiestöd. Dessutom så har vi blivit inbjudna till en rad olika spännande konferenser och seminarier där vi har pratat om vår bransch, dess kompetensförsörjning och möjligheter i framtiden.

FAVAL har tagit ett nytt steg mot att bli ett ännu mer framtidssäkrat valideringsverktyg genom UPPKOM-projektet där några av branschens mest kompetenta och rutinerade medarbetare deltar för att definiera framtidens kunskapskrav. Dessutom har nu alla våra yrkesroller blivit SeQF-certifierade av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Genom Jobba-i-fastighetsbranschen.se har vi tagit fram en film som sammanfattar våra yrkesroller och syftar till att lyfta fastighetsbranschen som en bransch fylld av frihet, hållbarhet, trygghet och möjligheter. Vi har genom tryckta och digitala medier nått ut till en stor del av Sveriges studie- och yrkesvägledare samtidigt som vi har nått över en halv miljon unga människor genom våra sociala medier samt deltagit på Yrkes-SM i Växjö.

Avslutningsvis så är vi glada att kunna välkomna Sobona som en ny medlem i FU på arbetsgivarsidan efter årsskiftet och vi ser fram emot att tillsammans med övriga medlemmar och alla delar av branschen fortsätta att skapa möjligheter för en bättre kompetensförsörjning.

Under julen och mellandagarna kommer vi att ha begränsad bemanning på FUs kansli, men det går bra att kontakta oss på info@fastun.se eller vår växel på telefonnummer 08-564 80 650.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd genom verksamhetschef och VD Emil Bood.