Nyhetsbrev mars/april 2023

Våren är här och för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är verksamheten i full gång. 

Inte minst med tanke på att vi nyligen publicerade vår stora kompetensbehovsrapport som har fått ett gott genomslag.  Rapporten används vid våra möten med t.ex. företrädare för fastighetsbranschen och det nationella programrådet där Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen ingår.

Vårens kompetensråd börjat med besök i Göteborg och Linköping  och vi arbetar dessutom med vårt valideringsverktyg FAVAL för att kunna ge fler medarbetare i branschen möjlighet att validera sig.

Under mars månad har vi, med samarbetspartners, genomfört kännedomskampanjer för fastighetsbranschen och dess utbildningar på sociala medier där vi har nått över 300 000 personer. Dessutom har vi publicerat en rapport från Ungdomsbarometern som har undersökt ungas syn på fastighetsbranschen.


Fastighetsbranschens kompetensbehovsundersökning

Vår stora kompetensbehovsundersökning är nu genomförd och resultatet visar ett behov i branschen på ca 10 000 nya medarbetare, en ökning med över ca 3 000 personer, där fastighetstekniker dominerar ökningen och antal rekryteringar. Men behovet av rekrytering av alla våra yrkesroller ökar i jämförelse med förra rapporten som publicerades 2021.

Vad gäller specifika kompetenser så visar rapporten på ett fortsatt ökat behov inom energieffektivisering och hållbarhet. När det gäller kompetensförsörjning så är yrkeshögskolan är den utbildningsform som fastighetsbolagen rekryterar flest medarbetare ifrån och som man samtidigt också tar emot flest studerande ifrån vid praktik.

”Vi ser resultatet av undersökningen som ett kvitto på att branschen har ett fortsatt stort kompetens- och rekryteringsbehov och att undersökningen från 2021 var präglad av försiktighet på grund av pandemin. Branschen blir mer och mer beroende av teknisk kompetens inom bland annat energieffektivisering när klimatmålen ska uppnås och elförbrukningen minska.” säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Läs och ladda hem hela rapporten här


Årets kompetensråd

Två av årets kompetensråd är nu genomförda, det första för Göteborgsregion samt för Östergötland och Kalmars län som hölls i Linköping.

I Göteborg så genomfördes bland annat en intressant workshop om vuxenutbildningar och avslutades med att vi på FU presenterade en första genomgång av ungdomsbarometerns undersökning om unga och  fastighetsbranschen.

I Linköping fick vi för första gången möjlighet att  presentera en sammanfattning av vår senaste stora kompetensbehovsrapport inför deltagare. Dessutom hade vi en engagerande workshop med företag, utbildningsanordnare och myndigheter om rapportens resultat samt en mycket intressant diskussion om praktik.

Läs mer och anmäl dig till årets kompetensråd för din region här.


Unga om fastighetsbranschen

På uppdrag av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd så har Ungdomsbarometern tagit fram en undersökning om ungas kännedom och attityd om fastighetsbranschen. Enkelt sammanfattat så visar rapporten att unga har låg kännedom om branschen samt associerar den med mäklarbranschen.

Vi på FU har bland annat uppdraget att marknadsföra branschen och dess yrkesroller och undersökningen ger värdefulla insikter kring hur vi delvis kan gå vidare i vår kommunikation gentemot unga för att fler ska välja att studera till någon av våra yrkesroller.

Rapporten finns att ladda ner här.


Öppen validering

Som en del av utvecklingen av valideringsverktyget FAVAL har vi på FU börjat undersöka en möjlighet för att fler medarbetare i fastighetsbranschen ska kunna validera sig enklare. Detta genom att testcenter och utbildningsanordnare erbjuder valideringar på specifika datum, så kallad öppen validering. Detta hoppas vi förenkla för även exempelvis mindre fastighetsbolag att validera enstaka medarbetare. Vi hoppas kunna återkomma inom en snar framtid med mer information om öppen validering.  


På gång i övrigt

Här närmast fortsätter våra kompetensråd för landets regioner med Stockholm, Sörmland, Dalarna och Gävleborgs regioner under april. Det kan också nämnas att planeringen för att delta på Yrkes-Sm i Karlstad 2024 har påbörjats. Vi arbetar också med ett pilotprojekt som handlar om att ta fram ett tydligt handledarmaterial för Prao-praktik tillsammans med Göteborgsregionen.

Har du några frågor om vår verksamhet eller vill uppmärksamma oss på något som rör fastighetsbranschen kompetenser och utbildningar, tveka inte att höra av dig till oss. Du hittar alla våra uppgifter på fastun.se  och du får gärna följa oss gärna på våra sociala medier där vi berättar mer om vår verksamhet och svarar på frågar.