Ny rapport: fortsatt kompetensbrist trots pandemi

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov, trots pandemin. Det visar en färsk undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört bland medlemsföretagen. ”Utmaningarna med kompetensförsörjningen kvarstår, trots att fler vill jobba inom branschen.” menar Emil Bood, verksamhetschef för FU.

För andra gången har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) tillsammans med Netigate genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Denna undersökning har resulterat i en rapport som kommer att användas i kontakter med skolor, myndigheter och politiker och ligga till grund för dimensionering av utbildningsplatser nationellt och regionalt. Länk till rapporten finns längre ner i artikeln.

Behovet: 6700 nya medarbetare

Fastighetsbranschen har ett fortsatt behov av personalrekrytering, även om siffran 6722 är lägre än 2019, då vi senast genomförde undersökningen. Rekryteringarna sker fortsatt främst från andra företag inom branschen, rekrytering på grund av expansion har minskat med 10% sedan 2019 och generellt tycker respondenterna att det har varit enklare att rekrytera under 2020 jämfört med 2018.

Även kompetensutveckling är på tapeten och 12% av företagen i undersökningen kommer att använda sig av validering för intern kompetensförsörjning.

Automation och gröna kompetenser fortfarande i topp

Precis som i den undersökning som genomfördes för 2 år sedan toppar energieffektivisering, miljö och hållbarhet, automation samt avancerad styr- och reglerteknik listan på kompetenser som efterfrågas inom branschen.

Carina Lundström, utvecklingsledare på FU ser en tydlig trend som håller i sig.
”Vi står inför en stor omställning till följd av nya energi- och miljömål samt den digitalisering som pågår i hela samhället. Fastighetsbranschen rustar inför framtiden och det framgår tydlig av de kompetenser som efterfrågas de kommande åren.”

Även mjuka värden efterfrågas av branschen. Samarbetsförmåga, att vara serviceminded och problemlösningsförmåga är de högst värderade egenskaperna som nya anställda ska ha enligt företagen som var med i undersökningen. Även pålitlighet och arbetsmoral anses vara viktiga för många.

Pandemin främst ett hinder för praktik

Fastighetsbranschen har till skillnad från många andra branscher påverkats relativt lite av pandemin. Det är något som även framgår av de rapporter som FU tagit fram under året.

Dock har betydligt färre företag tagit emot praktikanter, något som vi har uppfattat under de kompetensråd vi har haft under 2020, och som bekräftas av undersökningen där endast hälften av företagen tog emot praktikanter under förra året.

Undersökningen genomfördes under februari 2021 och hade en svarsfrekvens: på 30% (295 av 989 tillfrågade)

Läs hela rapporten här.