Nyhetsbrev för juli 2019

Nyhetsbrev för juli 2019 är här. Vi sammanfattar bland annat Järvaveckan och Almedalsveckan.  Klicka här för att komma till nyhetsbrevet!

Fortsätt läsa Nyhetsbrev för juli 2019

Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehov på fem års sikt i fastighetsbranschen. Sammanfattningen presenteras nu i form av en rapport som visar bland annat stort…

Fortsätt läsa Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

DigiFast – Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet DigiFast. Projektet startar den 1 februari och syftet med projektutlysningen var att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers…

Fortsätt läsa DigiFast – Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Rekordhög beviljandegrad av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan

Nyligen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka utbildningsansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. Beviljandegraden av ansökningar är den högsta någonsin…

Fortsätt läsa Rekordhög beviljandegrad av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan