DigiFast – Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet DigiFast. Projektet startar den 1 februari och syftet med projektutlysningen var att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers…

Fortsätt läsa DigiFast – Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Rekordhög beviljandegrad av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan

Nyligen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka utbildningsansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. Beviljandegraden av ansökningar är den högsta någonsin…

Fortsätt läsa Rekordhög beviljandegrad av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan